Yhteisöpedagogi (AMK)

Järjestö- ja nuorisotyö, LIVE
210 op | 3,5 vuotta | Jyväskylä | Kuopio | Nurmijärvi | Turku 
Hakeminen: Opintopolku.fi

Päiväopinnot ovat päätoimista opiskelua. Ne koostuvat luennoista eli lähiopetuksesta, verkko-opetuksesta, itsenäisestä ja ryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä sekä käytännönläheisistä projekteista ja harjoitteluista sekä perehtymisestä ammattialan keskeiseen kirjallisuuteen. 

Yhteisöpedagogi työllistyy hyvin. Humakissa saatua monipuolista tietotaitoa arvostetaan kentällä, koska koulutus valmentaa toimimaan hyvin moninaisissa tehtävissä. 

Harjoitteluista ammattilaiseksi 

Harjoittelujen aikana opiskelija tutustuu alaan ja voi löytää jopa tulevan työnantajansa. Niiden kautta voi myös löytää oman ammatillisen suuntautumisensa järjestökentälle tai nuorisotyöhön. 

Opintojen sisältöjä ovat mm. osallistava pedagogiikka, johtaminen ja työyhteisötaidot, monimuotoisuus, hyvinvointipalvelut, kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittäminen, taloussuunnittelu, järjestö-ja nuorisotyön osaaminen, ihmisoikeudet sekä valmentava työote. 

Jatkokoulutus 

Jatkokouluttautuminen mahdollistaa urakehityksen. Ylempi AMK -koulutukseen voi hakea, kun on hankkinut kahden vuoden työkokemuksen alalta. 

“Haluaisin auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria harrastamaan sekä kehittämään ja edistämään omaa hyvinvointiaan.”

Yhteisöpedagogi-opiskelija (AMK), päivätoteutus