Yhteisöpedagogi (AMK) ja (ylempi AMK)

– Päiväopinnot YP-LIVE 
– Monimuotoinen verkko-koulutus YP-MOVE 
– Verkkokoulutus YP-TYKE 
– Monimuoto, Ylempi AMK

Työelämätaidot 

Yhteisöpedagogi on kasvatuksen, ohjaamisen, yhteisöjen rakentamisen ja moninaisuuden ammattilainen. Monipuolinen koulutus mahdollistaa työllistymisen useaan ammattiin niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. 

Työ voi olla kehittämistä tai johtamista kansalaisjärjestöissä, sosiaalista vahvistamista nuorisotyössä, kulttuurista nuorisotyötä tai moniammatillista lasten ja nuorten parissa tehtävän työn koordinointia kunnissa, kouluissa, järjestöissä tai laitoksissa. Työyhteisön kehittäjä -koulutus valmentaa moninaisiin henkilöstöalan asiantuntija- ja johtotehtäviin. 

Ammatteja

– järjestö- ja nuorisotyön asiantuntija 
– nuorisotyöntekijä 
– järjestökoordinaattori 
– lastensuojelulaitoksen ohjaaja 
– projektipäällikkö 
– monikulttuurisuusasiantuntija 


”Yhteisöpedagogikoulutus antaa välineitä inhimilliseen kohtaamiseen, pedagogisia taitoja, yhteiskunnallista osaamista, yhteiskunnan moninaisuuden ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja.”

Jenny Honka, Lehtori, Turku

Päiväopinnot YP-LIVE 

Monimuotoinen verkko-koulutus YP-MOVE 

Verkkokoulutus YP-TYKE  

Yhteisöpedagogi(ylempi AMK)