Yhteisöpedagogi (AMK) ja (ylempi AMK)

– Monimuotototeutus
– Verkkototeutus (MOVE) 
– Verkkototeutus (TYKE) 
– Verkkototeutus (Ylempi AMK)
– Adventure and Outdoor Education

Työelämätaidot 

Yhteisöpedagogi on kasvatuksen, ohjaamisen, yhteisöjen rakentamisen ja moninaisuuden ammattilainen. Monipuolinen koulutus mahdollistaa työllistymisen useaan ammattiin niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. 

Työ voi olla kehittämistä tai johtamista kansalaisjärjestöissä, sosiaalista vahvistamista nuorisotyössä, kulttuurista nuorisotyötä tai moniammatillista lasten ja nuorten parissa tehtävän työn koordinointia kunnissa, kouluissa, järjestöissä tai laitoksissa. Työyhteisön kehittäjä -koulutus valmentaa moninaisiin henkilöstöalan asiantuntija- ja johtotehtäviin. 

Ammatteja

– järjestö- ja nuorisotyön asiantuntija 
– nuorisotyöntekijä 
– järjestökoordinaattori 
– lastensuojelulaitoksen ohjaaja 
– projektipäällikkö 
– monikulttuurisuusasiantuntija 


”Yhteisöpedagogikoulutus antaa välineitä inhimilliseen kohtaamiseen, pedagogisia taitoja, yhteiskunnallista osaamista, yhteiskunnan moninaisuuden ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja.”

Jenny Honka, Lehtori, Turku

Monipuolinen yhteisöpedagogitutkinto on suurin koulutusalamme. Tutkinto on monipuolinen. Se kehittää yhteisöllistä asiantuntemusta, jota tarvitaan laajasti yhteiskunnassa. Tutkinto työllistää hyvin. Koulutuksessa on erilaisia painotuksia, jotka ovat:

Järjestö- ja nuorisotyö
Yhteisöllisyyden, kasvatuksen ja moninaisuuden ammattilainen. Alalta valmistuneen työ voi olla kehittämistä tai johtamista erilaisissa järjestöissä, nuorisotyötä, maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä tai erilaisissa yhteisöjen asiantuntijatehtävissä työskentelyä.

Työyhteisöjen kehittäjä
Lähes kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan työyhteisöjen kehittäjää. Tutkintoon valmistuneella on kattavat tiedot erilaisista HR-prosesseista ja se antaa eväitä toimimiseen työyhteisöjen koulutus-, ohjaus-, organisonti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Seikkailukasvatus
Englanninkielinen tutkinto-ohjelma, joka antaa samat valmiudet järjestö- ja nuorisosektorille kuin suomenkielinenkin tutkinto. Koulutus tarjoaa aidoissa ympäristöissä tapahtuvaa kokemuksellista, seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntävää oppimista. Siksi seikkailukasvattaja voi työllistyä myös erilaisten ryhmien ohjaajaksi tai elämys-, luonto- ja ulkoilmapalveluihin.

Monimuotototeutus (Helsinki/Jyväskylä/Kuopio/Turku)

Verkkototeutus (MOVE) 

Verkkototeutus (TYKE)  

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)