Kulttuurituottaja (AMK)

– Päiväopinnot
– Verkkotutkinto
– Verkkotutkinto luovan alan yrittäjille

Työelämätaidot 

Opiskelija osallistuu aitoihin työelämä-projekteihin opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuvat kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt. 

Ammatteja

– tuottaja, kulttuurituottaja, manageri, agentti 
– järjestö- ja kulttuurisihteeri, teatterisihteeri 
– toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, suunnittelija 
– projektipäällikkö, hankekoordinaattori, projektituottaja 
– tapahtumatuottaja, tuotantoassistentti, markkinointisuunnittelija 
– kulttuurialan ja luovan alan yrittäjä, freelance-tuottaja 

”Opintojen aikana kannattaa lähteä mukaan kaikenlaisiin projekteihin, sillä silloin verkostoituu parhaiten.”

Kulttuurituottajaopiskelija (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä

Päiväopinnot

Verkkotutkinto

Verkkotutkinto luovan alan yrittäjille