Kulttuurituottaja (AMK)

– Monimuotototeutus
– Verkkotutkinto

Työelämätaidot 

Opiskelija osallistuu aitoihin työelämä-projekteihin opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuvat kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt. 

Ammatteja

– tuottaja, kulttuurituottaja, manageri, agentti 
– järjestö- ja kulttuurisihteeri, teatterisihteeri 
– toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, suunnittelija 
– projektipäällikkö, hankekoordinaattori, projektituottaja 
– tapahtumatuottaja, tuotantoassistentti, markkinointisuunnittelija 
– kulttuurialan ja luovan alan yrittäjä, freelance-tuottaja 

”Opintojen aikana kannattaa lähteä mukaan kaikenlaisiin projekteihin, sillä silloin verkostoituu parhaiten.”

Kulttuurituottajaopiskelija (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä

Kulttuurituottaja on luovan talouden ammattilainen, jonka ydinosaamista ovat tuotantoprosessit, projektit, taidesisällöt, viestintä, rahoitus- ja liiketoiminta, innovointi, tuotteistaminen ja johtaminen. Kulttuurituottaja on parhaiten työllistävä kulttuurialan tutkinto. 

Kulttuurituottajia työskentelee esimerkiksi tapahtuma- ja festivaalituottajina, agentteina, kulttuurisihteereinä, projektipäällikköinä ja tuotantoassistentteina.

Monimuotototeutus (Kauniainen/Turku)

Verkkotutkinto