Tulkki (AMK) ja (YAMK)

– Päiväopinnot, viittomakielen tulkkaus (AMK)
– Monimuotototeutus, tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus (AMK)
– Monimuotototeutus, tulkkaustoiminnan kehittäminen (YAMK)

Työelämätaidot 

Tulkki hallitsee vuorovaikutuksen keinot ja osaa toimia joustavasti ja ammatillisesti eri asiakkaiden kanssa vaihtelevissa työympäristöissä. Osaamisen ja opintojen keskiössä ovat kieli- ja tulkkaustaito sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien hallinta. 

Ammatteja

– viittomakielen tulkki 
– puhevammaisten tulkki 
– asioimistulkki 
– tulkkausalan yrittäjä 
– saavutettavuusasiantuntija 
– kommunikaatio-ohjaaja 
– kirjoitustulkki 

Tulkkikoulutuksellamme on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, opiskelumuotoa ja kampusta. Viittomakielen tulkiksi voit opiskella Helsingissä päiväopintoina ja Kuopiossa opiskellaan tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta monimuotoisesti. 

Tulkin ammatin perustana on Suomen lainsäädäntö, joka takaa kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkausta tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Viittomakielen tulkkina työskentelet esimerkiksi kuurojen, huonokuuloisten ja kuurosokeiden henkilöiden tulkkina. Puhevammaisten tulkkina asiakaskuntasi muodostuu puolestaan henkilöistä, jotka tarvitsevat kielellisten vaikeuksiensa vuoksi tukea kommunikoinnissa sekä kommunikoinnin apuvälineiden käytössä. Yhteiskuntamme parempi ymmärrys ihmisten moninaisuudesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi ovat lisänneet saavutettavuusasiantuntijoiden tarvetta työelämässä. 

Viittomakielen tulkkaus, Helsinki

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, Kuopio


Tulkki (ylempi AMK) – Tulkkaustoiminnan kehittäminen  Helsinki