Tulkki (ylempi AMK) – Tulkkaustoiminnan kehittäminen 

90 op | monimuotototeutus | Helsinki 
Hakeminen: Opintopolku.fi

Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita tulkkausalan kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutuksesta valmistunut voi työskennellä muun muassa tulkkausalan yrittäjänä tai toimia yrityksessä työntekijänä. Lisäksi hän voi työskennellä koulutustehtävissä tai asiantuntijana projekteissa ja järjestöissä. Valmistunut osaa koulutuksen aikana hankittujen tietojen ja taitojen avulla edistää alan työelämän muutosprosesseja.

Miten opiskellaan?

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja siinä hyödynnetään opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt tukevat yhteistyötä opiskelijoiden, opetushenkilöstön, eri työelämän toimijoiden ja asiantuntijayhteisöjen välillä.

Lähiopetusta on Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa ja kerrallaan yhden päivän. Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä, verkko-opiskelua sekä aikaan sidottua verkko-opetusta tai ohjausta. Aikaan sidottu verkko-opetus toteutetaan pääosin lukukausien aikana 2–3 viikon välein. Opetusta on silloin yleensä kahtena peräkkäisenä päivänä niin, että opetus alkaa ensimmäisen päivän iltapäivällä ja jatkuu seuraavan päivän aamupäivällä.

Ammatit ja työkentät

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutuksesta valmistunut saa tutkintonimikkeen Tulkki (YAMK).