Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Verkkototeutus

Järjestötyö | Nuorisotyö | Työyhteisön kehittäjä | Seikkailukasvatus 
90 op | 1,5 vuotta | Helsinki  

Tutkinto vastaa yliopistojen maisterikoulutusta, mutta työelämälähtöisempänä se mahdollistaa työpaikkasi kehittämisprojektien sisällyttämisen opintoihin. Näin koulutuksesta hyötyy sekä opiskelija että työpaikka! Hakeminen edellyttää kahden vuoden työkokemusta alalta ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa. 

Monimuoto-opinnot työn ohella

Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa. Opinnoissa on noin kolme opiskelupäivää kuukaudessa, webinaareja, itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätehtäviä. Opintopäivien nivominen arkeen onnistuu, koska päivät ovat pääosin tiedossa jo hakuaikana. 

YAMK-opinnot soveltuvat kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat parantaa yhteisöjenkehittämistaitojaan. Koulutus antaa valmiuksia johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilanteissa. 

Opintojen aikana erikoistut haluamallesi alalle valitsemalla 15 op:n laajuiset osaamiskärkiopinnot nuorisotyöstä, järjestötyöstä, työyhteisön kehittäjäopinnoista tai seikkailukasvatuksesta. 

Uramahdollisuudet

Ylempi AMK -tutkinto avaa ovet vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, joissa edellytetään maisteritasoista tutkintoa. 

Valmistuneiden joukosta löytyy esim. nuorisotoimenjohtajaa, henkilöstöpäällikköä, kansalaistoiminnan johtajaa ja hallinnon johtavaa virkamiestä. 

“Opinnoissa pääsi syventämään niitä tietoja ja taitoja, joita etenkin vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvitaan.”

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), alumni