Tulkki (AMK) – Viittomakielen tulkkaus

240 op | 4 vuotta | Helsinki 
Hakeminen: Opintopolku.fi

Päiväopinnoissa opiskellaan päätoimisesti Helsingin kampuksella. Samassa rakennuksessa toimii useita viittomakielialan järjestöjä, joten opiskelijana sinulla on Suomen oloissa ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata viittomakielinen ympäristö ja kulttuuri osana arkipäivääsi. Samalla voit rakentaa ammatillisia verkostojasi tulevien kumppaneiden parissa. 

Miten opiskellaan?

Opinnot sisältävät paljon lähiopetusta ja ryhmissä opiskelua. Opintoihin kuuluu myös verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Humakin hankkeet oppimisympäristöinä ovat toinen tapa verkostoitua alan toimijoihin. Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan Saksassa, Portugalissa tai Irlannissa. 

Ammatit ja työkentät

Opintojen kautta sinulle avautuu uusi kieli ja kulttuuri, jotka omaksuttuasi pääset tekemään tärkeää työtä ihmisten yhdenvertaisuuden eteen. Opinnot valmistavat viittomakielen tulkin ammattiin. Työnantajia voivat olla tulkkausalan yritykset ja organisaatiot, tulkkivälitys sekä järjestöt ja hankkeet. 

Tulkki (ylempi AMK) ja EUMASLI (Master) 

Kun olet hankkinut työelämäkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea tulkki (ylempi AMK) -tutkintoihin tai eurooppalaisena yhteistyönä järjestettävään viittomakielen tulkkauksen EUMASLI -maisteriohjelmaan: www.eumasli.eu

Seuraavista hauista ilmoitetaan verkkosivuillamme. 

”Tulkit mahdollistavat kuulevien, kuurojen, huonokuuloisten, kuurosokeiden ja puhevammaisten kirjoon kuuluvien henkilöiden välisen vuorovaikutuksen ihan kaikenlaisissa kohtaamisissa kasvokkain, digitaalisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.”

Tytti Luoma, Koulutuspäällikkö, Kuopio
Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.

Videoita opiskelusta