Kulttuurituottaja (AMK) – monimuotototeutus

240 op | 4 vuotta | Kauniainen | Turku
Hakeminen: Opintopolku.fi

Kulttuurituotannon koulutus tuottaa vahvaa osaamista luoville toimialoille. Opinnot valmentavat toimimaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. 

Opiskelija saa persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin, luovien alojen yrittäjänä toimimiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille. 

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessit ja projektimainen työskentely, viestintä, rahoitus- ja liiketoiminta, innovaatiotoiminta ja johtaminen. 

Työtä tehdään eri toimialojen yhdyspinnoilla, kuten teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysala. Opintojen loppuvaiheessa voi suuntautua liiketoimintaan, digitaalisiin tuotantoihin tai monialaisiin tapahtumatuotantoihin. 

”Oman toiminnan johtaminen on kulttuurituottajan työn keskeinen kulmakivi. Opiskelemalla kulttuurituotantoa opit paitsi tuottamisen työn teemakohtaisia sisältöjä – taidetta, lainsäädäntöä, rahoitusta ja kulttuuripolitiikkaa sekä tuotteistamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja.”

Jari Hoffrén, Kulttuurituotannon lehtori, Jyväskylä

Alumnihaastattelu

Pietu Sepponen, kulttuurituottaja (AMK), kertoo opinnoistaan Humakissa. Pietu työskentelee Logomossa Sunborn Eventsissä, joka tuottaa tapahtumia Logomoon, Helsingin kulttuuritalolle sekä Naantalin Kaivohuoneelle sekä Kesärauha-festivaalia Turussa.

”Koin tärkeäksi löytää alan, joka olisi itselle merkityksellinen sekä voisin tuottaa samalla muille hyvää.”

Kulttuurituottaja-opiskelija (AMK), päivätoteutus, Turku