Humak – rakenna kestävää ja yhdenvertaista maailmaa

Humak on erilainen, arvopohjainen ammattikorkeakoulu. Tavoitteemme on inhimillisempi maailma ja kestävä elämäntapa nykyisille ja tuleville sukupolville. Tätä edistämme kouluttamalla yhteisöllisyyden, saavutettavuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita aloillemme sekä kehittämällä toimialojamme kumppaneidemme kanssa.

Humakissa on noin 2200 opiskelijaa, joista suurin osa opiskelee verkko- ja monimuotokoulutuksissamme. Tarjoamme opintoja kaikkialla Suomessa, hubeinamme Helsingissä ja Uudellamaalla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa sijaitsevat kampukset. Opetuksemme laatu ja ohjaus ovat meillä valtakunnallista huippua. Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat antoivat meille ammattikorkeakoulujen kyselyssä (v. 2021) parhaat pisteet opintojen sisällöistä ja opinnäytetyön ohjauksesta, toiseksi korkeimmat pisteet ohjauksesta ja työelämäyhteyksistä ja kolmanneksi korkeimmat opetuksesta

Tutkintojamme ovat Kulttuurituottaja (AMK ja ylempi AMK), Tulkki (AMK ja ylempi AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK ja Ylempi AMK). Englanninkielisinä tutkintoina ovat Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education (Community Educator Bachelor of Humanities ja European Master in Sign Language Interpreting.

Miten opiskellaan?

Humakissa tutkintoja voi suorittaa monimuoto-opintoina, verkko- tai päivätoteutuksena. Kaikki toteutustavat ovat työmäärältään yhtä laajoja ja noudattavat samaa opetussuunnitelmaa. Valittu opiskelumuoto voi mahdollistaa asumisen esimerkiksi ulkomailla ja työskentelyä opintojen aikana huomioiden kuitenkin tutkintoon sisältyvän lähiopiskelun ja harjoittelut.

Opiskelijan opintoihin liittyy aikaan sidottua lähiopetusta kampuksilla tai verkkoympäristöissä, harjoittelujaksoja aidoissa oppimis- ja työympäristöissä, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätehtäviä sekä mahdollisuus kansainvälisiin oppimisympäristöihin.

Verkkototeutuksessa opiskelet digitaalisissa oppimisympäristöissä, teet ryhmätöitä, itsenäisiä tehtäviä ja projekteja sekä suoritat harjoittelujaksoja aidoissa oppimisympäristöissä. Osa opinnoista on ajallisesti määritelty, muutoin opiskelu mahdollistaa opiskelijan omaa aikataulutusta kurssien suoritusohjeiden puitteissa. Verkkototeutus on päätoimista opiskelua, mutta se mahdollistaa joustavan opiskelun ja työssäolon yhteensovittamisen. Opintoihin liittyvät harjoittelut suoritetaan aidoissa oppimisympäristöissä, jotka voivat sijaita siellä missä opiskelija asuu. Verkko-opiskelu ei edellytä asumista Suomessa vaan voit opiskella siellä missä olet, kunhan sinulla on toimivat verkkoyhteydet.

Monimuotototeutus sisältää aikataulutettua lähiopetusta omalla kampuksella tai määriteltynä ajankohtana verkkoympäristössä. Lähiopetusjaksot ovat hakukohdekohtaisia ja niiden tarkemmat aikataulut löytyvät opintopolusta jo hakuaikana tai myöhemmin keväällä. Yleensä lähiopetusjakso tarkoittaa lähiopetusviikkoa tai 2-3 päivän opetusjaksoa kuukaudessa. Riippumatta opiskelutavasta (päivä, monimuoto, verkko) tutkinto on opintosuunnitelmaltaan ja laajuudeltaan aina sama. Monimuoto-opiskelussa opiskelijalta edellytetään ajan ja aikataulujen hallintaa, paneutumista itsenäiseen opiskeluun ja mahdollisuutta osallistua lähi- sekä verkko-opetukseen. Opiskelu sisältää ryhmä- ja projektitöitä, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä harjoittelujaksoja aidoissa oppimisympäristöissä. Opiskelu on päätoimista, mutta opiskelun ja työn yhteensovittaminen on yleensä helpompaa kuin päiväopinnoissa.

Päivätoteutukset sisältävät aikataulutettua lähiopetusta omalla kampuksella. Lisäksi opetukseen kuuluu ryhmätehtäviä ja -projektitöitä, harjoittelujaksoja, verkko- opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Ryhmätyöskentely tapahtuu sekä kasvokkain että verkossa. Lähi- opetuksen määrä vähenee opintojen edetessä. Samalla lisääntyy opiskelu erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi harjoittelu, opinnäytetyö, kansainväliset vaihdot ja hanketyö jne.

Tarinoita Humakista ja humakilaisista

Alumnitarinat

Blogit, videot, uutiset ja alumniemme uratarinat kertovat arjestamme ja valmistuneiden työllistymisestä.

Asiantuntijablogit

Asiantuntijablogit ovat pääasiassa lehtoreiden ja alojemme ammattilaisten kirjoittamia.

Opiskelijan silmin

Opiskelijat kuvaavat opintojaan ja kokemuksiaan harjoitteluista sekä kansainvälisistä vaihdoista.

Adventure & Outdoor Education

Seikkailukasvatuksen opiskelijat kertovat opinnoistaan ja harjoittelusta

Uutiset

Uutisia ja juttuja Humakin toiminnasta, julkaisuista, tapahtumista ja koulutuksiamme.

Humakin YouTube

Videoita tapahtumista, opiskelijoiden haastatteluja ja paljon muuta!

Opiskelijakunta HUMAKO

HUMAKO eli Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on juuri Humakin opiskelijoiden oma järjestö. HUMAKOn toiminnasta vastaavat opiskelijat ja sen tarkoituksena on valvoa ja edistää Humakin opiskelijoiden etua, erityisesti koulutukseen ja sitä tukeviin arkipäivän asioihin liittyen. HUMAKO toimii myös yhdyssiteenä Humakin eri kampusten opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Näkyvin osa HUMAKOn toimintaa on tutoreiden ja jaoston koulutus, sekä niiden toiminnan ylläpitäminen.

Lue lisää HUMAKON kotisivuilta.

Avoin ammattikorkeakoulu Humakissa

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on vaihtoehto sinulle, jonka elämäntilanteeseen sopii opiskelu omassa tahdissa tai tavoitteenasi on tutkinto-opiskelu Humakissa.

Humakin maksullinen avoin AMK tarjoaa väylä-/polkuopintoja, osaamiskokonaisuuksia, yksittäisiä opintojaksoja sekä maksuttomia kurkistuskursseja tutustumisopinnoiksi eri tutkintoihimme.

Lue avoimesta AMKista lisää verkkosivuiltamme.

Avoimen AMKin ajankohtaisen opetustarjonnan löydät verkkokaupastamme.

Muista myös alennukset:

Oikeutettuja 50 % alennukseen ovat:

  • eläkeläiset (kopio eläkekortista)
  • Humakista tutkintoon valmistuneet alumnit