Tulkki (AMK) – Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus 

240 op | 4 vuotta | Kuopio 
Hakeminen: Opintopolku.fi

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus muuttui monimuotototeutukseksi syksyllä 2021. Suoraan toiselta asteelta hakevien lisäksi opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä järjestöammattilaisen lisätutkinnoksi työn ohella opiskeltavaksi. 

Koulutus ei edellytä muuttamista Kuopioon, mutta opinnot edellyttävät osallistumista Kuopiossa järjestettäviin lähiopetuspäiviin. 

Miten opiskellaan?

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja reaaliaikaisista webinaareista. Kampuksella toteutettavia lähiopetuspäiviä on noin kolme päivää kuukaudessa ja verkkoluentoja viikoittain keskiviikosta perjantaihin. 

Opintojen edetessä aikaan sidotun verkko-opetuksen määrä vähenee. Webinaarien välissä opiskelu koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. 

Ammatit ja työkentät

Valmistut koulutuksesta puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi. Voit työskennellä tulkin työn lisäksi esimerkiksi erilaisissa kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijatehtävissä, kommunikaation suunnittelijana, opetustehtävissä, neuvonta- ja valmennustehtävissä sekä kirjoitustulkkina. Koulutuksen kautta saat työskentelyvalmiudet monikulttuurisiin toimintaympäristöihin ja kielellistä saavutettavuutta tukeviin tehtäviin. 

”Kun haluat ymmärtää vuorovaikutusta laajemmin ja kohdata eri tavoin kommunikoivia ihmisiä, kannattaa opiskella Humakissa tulkiksi.”

Hanna-Kaisa Turja, Lehtori, Kuopio
Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.
Humakissa saa olla ihminen ihmiselle, kertoo Roosa Honaniemi, Kuopion tulkkiopiskelija.