Kulttuurituottaja (AMK) – verkkotutkinto

240 op | 4 vuotta
Hakeminen: Opintopolku.fi

Kulttuurituottaja (AMK), verkkotutkinto opiskellaan verkossa lukuun ottamatta opintojen alun lähiopetuspäiviä pääkaupunkiseudulla. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa mistä tahansa. Opinnoissa voi hyödyntää myös päivätoteutuksen opintojaksoja. Verkko-opinnot sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä ja aidoissa työympäristöissä tehtäviä harjoitteluita (60 op). Osa verkossa suoritettavista opinnoista on aikaan sidottuja webinaareja ja osa itsenäisesti suoritettavia opintoja. 

Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa sekä toimivia opiskeluvälineitä. 

Kulttuurituotannon opinnot rakentuvat yleisistä, ammatillisista, ammatillisesti syventävistä ja kehittämistoiminnan opinnoista. Opiskelija voi täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla Humakin oman tarjonnan lisäksi myös ammatti-korkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta CampusOnline.fi -portaalista tai muiden korkeakoulujen – esimerkiksi yliopistojen – kanssa tehtävästä opetusyhteistyöstä. 

Yrittäjyysosaaminen

Yrittäjyys näkyy Humakin valmennuspedagogiikassa – aktiivinen ote opiskeluun ja vastuun ottaminen omasta tekemisestä ovat keskeisiä osia yrittäjyyskasvatuksessa. Kaikista ei ole tarkoitus tehdä yrittäjiä, mutta jokaiselle annetaan perustyökalut yrittäjyyteen ja tuetaan oman yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Kokemuksia verkkotutkinnosta

“Humakissa opiskelu onnistuu myös ulkomailta käsin” – Vilma Lumio kertoo kulttuurituottajaopinnoistaan

Emilia Reponen suorittaa kulttuurituottaja (AMK) -verkkotutkintoa viestintätyön ohella – “Asenteella, motivaatiolla ja armollisuudella itselleen pääsee pitkälle”

“Verkko-opinnot vaativat paljon suunnitelmallisuutta ja itsenäistä työotetta. Opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnitella elämäänsä joustavasti, kun opiskelu ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Humakin verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun ulkomailta käsin.”

Kulttuurituottaja-opiskelija (AMK), verkkotutkinto