Yhteisöpedagogi (AMK)

Järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus, MOVE
210 op | 1 – 3,5 vuotta  
Hakeminen: Opintopolku.fi

YP-MOVE -koulutus vastaa sisällöltään yhteisöpedagogi (AMK) -koulutusta, mutta sen voi suorittaa halutessaan kokonaan verkossa. 

Koulutus sopii hyvin niille, joilla on jo nuorisotyön tai järjestöalan työ- tai luottamustehtäväkokemusta, aiempia korkeakouluopintoja tai Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Aiemmin omaksuttujen tietojen ja taitojen hyväksymisprosessi (AHOT) voi lyhentää opintojen suoritusaikaa. 

Hyödynnä harjoittelujaksot oikein 

Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelun joustavasti mistä päin maailmaa tahansa: ulkomailla, työelämässä tai kotona. Jos käyt töissä, voit hyödyntää työpaikkasi kehittämistehtäviä opinnoissasi. 

Voit osallistua lähivalmennuksiin tai valita opintojaksoja päiväopiskelijoiden lukujärjestyksestä.

Harjoittelut tapahtuvat oikeissa työ- ja harjoittelupaikoissa kuten päiväopinnoissakin. Alanvaihtajalle hankkeemme tarjoavat hyvän verkostoitumismahdollisuuden toimialalle. 

Mitä koulutus vaatii?

Opiskelu vaatii työsi joustavuutta opintoihin, vahvaa sitoutumista, itseohjautuvuutta sekä kykyä aikatauluttaa opintojen vaatima aika osaksi muuta elämää. 

“Monimuoto- ja verkkototeutus antaa mahdollisuuden edetä omaan tahtiin ja opiskella missä tahansa. Opiskelu joustaa elämän mukaan toisella tavalla kuin työni.”

Yhteisöpedagogi-opiskelija (AMK), MOVE
Susanne Pohjola, yhteisöpedagogi (AMK) työllistyi opintojensa aikana. Yhteisöpedagogien työllistyminen on korkealla tasolla.