Kulttuurituottaja (AMK) – verkkotutkinto luovien alojen yrittäjille

240 op | 4 vuotta
Hakeminen: Opintopolku.fi

Luovien alojen yrittäjille suunnattu työelämälähtöinen koulutuspolku nivoutuu Humakin kulttuurituotannon toisen osaamiskärjen eli luovien alojen yrittäjyyden tavoitteeseen tukea luovan osaamisen parempaa hyödyntämistä eri alojen yrittäjyydessä ja muuttuvassa yrittäjyysympäristössä. Kulttuurituottajatutkinnon tuottamaa ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn osaamisen lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen yhdyspinnoilla, mikä antaa mahdollisuudet laajaan verkostoitumiseen.

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, verkkotutkinto luovien alojen yrittäjille on työelämätutkinto, joka on suunnattu luovien alojen yrittäjänä jo toimiville. Huomaathan, että voit hakea myös hakukohteeseen Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, verkkotutkinto. Luovien alojen yrittäjien hakukohteeseen on 10 aloituspaikkaa. Jos valituksi tulee alle 10 opiskelijaa, omaa valmennusryhmää ei voida toteuttaa, vaan hakijat hyväksytään tavalliseen verkkotutkintoon hakijan niin halutessa.

Tämä ensimmäistä kertaa tarjolla oleva tapa suorittaa kulttuurituottaja AMK tutkinto tarjoaa luovien alojen yrittäjätaustaisille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää opintojen aikana omaa yritystoimintaa. Yrittäjätaustaisten opiskelijoiden ryhmä opiskelee yhdessä tiiminä, mikä antaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja tehdä asioita yhdessä samantaustaisten ihmisten kanssa. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia oman yritystoiminnan kehittämiseen, kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtävissä toimimiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille.