Kulttuurituottaja (AMK) – päiväopinnot

240 op | 4 vuotta | Jyväskylä | Kauniainen | Turku 
Hakeminen: Opintopolku.fi

Kulttuurituotannon koulutus tuottaa vahvaa osaamista luoville toimialoille. Opinnot valmentavat toimimaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. 

Opiskelija saa persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin, luovien alojen yrittäjänä toimimiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille. 

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessit ja projektimainen työskentely, viestintä, rahoitus- ja liiketoiminta, innovaatiotoiminta ja johtaminen. 

Työtä tehdään eri toimialojen yhdyspinnoilla, kuten teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysala. Opintojen loppuvaiheessa voi suuntautua liiketoimintaan, digitaalisiin tuotantoihin tai monialaisiin tapahtumatuotantoihin. 

”Oman toiminnan johtaminen on kulttuurituottajan työn keskeinen kulmakivi. Opiskelemalla kulttuurituotantoa opit paitsi tuottamisen työn teemakohtaisia sisältöjä – taidetta, lainsäädäntöä, rahoitusta ja kulttuuripolitiikkaa sekä tuotteistamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja.”

Jari Hoffrén, Kulttuurituotannon lehtori, Jyväskylä

”Koin tärkeäksi löytää alan, joka olisi itselle merkityksellinen sekä voisin tuottaa samalla muille hyvää.”

Kulttuurituottaja-opiskelija (AMK), päivätoteutus, Turku